top of page

Output 4: Translation Localisation and Training Prep

geometry-1023846_1920.jpg

IO4 Language Localization & Training: For IO4 a set of training materials were produced and finalized for question setting, use of the CMS (Content Management System), and the teacher guide for classroom use. These were localized from English to Greek, Polish and Turkish. The online assessment system UI translation was also completed and all training to the content development teams was finalized. The training materials can be accessed by clicking on any of the following:

DALDIS - weryfikacja jakości pytań - narzędzie do autoewaluacji - tłumaczenie
DALDIS -przewodnik dla trenerów - tłumaczenie
DALDIS -Tworzenie pytań zgodnych z ocenianiem kształtującym Writing Questions for Formative Assessment
Podstawy tworzenia kursu w CMS Rev 2.0
DALDIS –  Συγγραφή ερωτήσεων για Διαμορφωτική Αξιολόγηση
DALDIS- Κριτήρια για επιτυχή συγγραφή Ερωτήσεων για Διαμορφωτική Εκτίμηση
DALDIS-Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και Ρύθμιση  Ερωτήσεων
Οδηγός για Εκπαιδευτές_ DALDIS – Συγγραφή ερώτησης για Διαμορφωτική Εκτίμηση Εκπαίδευση
“DALDIS –  Biçimlendirici Değerlendirme  için Soru Yazma”
DALDIS - Biçimlendirici Değerlendirme İçin Soru Yazımında Başarı Kriterleri
DALDIS - Eğitmen Rehberi_ Biçimlendirici Değerlendirme Eğitimi İçin Soru Yazımı
DALDIS - İçerik Yönetim Sistemine Giriş ve Soru Belirleme
Basics of creating a course in CMS Rev 1.0 24Feb21
DALDIS - Writing Questions for Formative Assessment
DALDIS Criteria for Success When Writing Questions for Formative Assessment
Guide For Trainers Daldis Writing Question for Formative Assessment Training
bottom of page